محتمل پزشکی قانونی آذربایجان شمار جانباختگان

محتمل: پزشکی قانونی آذربایجان شمار جانباختگان اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار اجتماعی بیش از یک سوم جمعیت شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران غیربومی هستند ، قیم

تهران با جمعیتی بالغ بر هشت میلیون نفر با پرسشها زیادی روبرو بوده که وجود برج های سر به فلک کشیده هویت این شهر را به طور جدی مورد ترساندن قرار داده است.

بیش از یک سوم جمعیت شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران غیربومی هستند ، قیم

قیمت رشد جمعیت در کشور ۲.۱، در پایتخت کشور عزیزمان ایران ۷.۱ / بیش از یک سوم جمعیت شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران غیربومی هستند

عبارات مهم : ایران

تهران با جمعیتی بالغ بر هشت میلیون نفر با پرسشها زیادی روبرو بوده که وجود برج های سر به فلک کشیده هویت این شهر را به طور جدی مورد ترساندن قرار داده است.

به گزارش ایرنا ؛زمانی منزل های شهر تهران، یک دست بود، کوچه هایی با درختان زیبای چنار، همه چیز هویت داشت از شکل و شمایل منزل ها گرفته تا کوچه و خیابان ها، بویژه آنکه بااهمیت ترین مولفه هویت هر شهری، ساختمان هایش است و این نمای ساختمان ها است که با تو سخن می گویند که به کدامین شهر قدم گذاشته ای، اصفهان؟ شیراز؟ یزد؟ یا شهر تهران؟

بیش از یک سوم جمعیت شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران غیربومی هستند ، قیم

اکنون نه از آن درخت های چنار خبری است و نه از آن معماری که نماد شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران بود، ساختمان های یک یا نهایت دو طبقه ای حیاط داری که صفا و صمیمیت در آن موج می زد و همسایه ها از دوست و فامیل به همدیگر نزدیک تر بودند.

با طرح تجمیع منزل های فرسوده، هویت پایتخت کشور عزیزمان ایران به کجا رسید؟ اگر طرح بافت فرسوده جهت نجات جان شهروندانی بود که از زلزله در امان باشند، حال بی سامانی آپارتمان ها آن هم در کوچه های 4 متری، چه راهی گریزی از کوچک ترین اتفاق مثل آتش سوزی را جهت ساکنانش ، باقی می گذارد چه رسد به زلزله.

تهران با جمعیتی بالغ بر هشت میلیون نفر با پرسشها زیادی روبرو بوده که وجود برج های سر به فلک کشیده هویت این شهر را به طور جدی مورد ترساندن قرار داده است.

ساخت و ساز های غیر اصولی و زیاد کردن مهاجرت

از شروع ساخت و ساز های غیر استاندارد و غیر اصولی تهران، شاهد ازدیاد جمعیت در پایتخت کشور عزیزمان ایران هم در منزل های ارزان و کوچک بودیم، اگر یک زمانی اجاره در پایتخت کشور عزیزمان ایران سنگین بود چه رسد به خرید آن، اکنون همه افراد حتی افراد مهاجر به شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به آسانی می توانند منزل ای حداقل 40 متری را فارغ از آسیب های معنوی و روانی که جهت ساکنان این منزل ها و به تبع آن جهت جامعه خواهد داشت، اجاره یا خریداری کند.

با کم کردن هزینه های مهاجرت به پایتخت کشور عزیزمان ایران چه بر سر پایتخت کشور عزیزمان ایران و تهرانی ها آمد؟ مهاجرت به پایتخت کشور عزیزمان ایران به حدی است که شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران بزرگ ترین مبدا و مقصد مهاجران در کل کشور کشور عزیزمان ایران به شمار می آید، به گفته کارشناسان امر، در فاصله سال های 85 تا 90 حدود یک میلیون نفر به پایتخت کشور عزیزمان ایران مهاجرت کرده اند.

بیش از یک سوم جمعیت شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران غیربومی هستند ، قیم

افزایش بی رویه جمعیت در پایتخت کشور عزیزمان ایران با بعضی بی انضباطی ها در مقررات شدت یافتن شده است است این در حالی است که دولت نهم و دهم از مدعیان پیگیری به کوچک ترین روستاها بود و ادعا می کرد همه کشور عزیزمان ایران را دیده است ولی در عمل هر سال 600 هزار نفر به جمعیت پایتخت کشور عزیزمان ایران افزوده شد یعنی هر سال معادل یک شهر 600 هزار نفری به پایتخت کشور عزیزمان ایران افزوده می شد.

اخیرا نیز رضا تقی پور سخنگوی شورای اسلامی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران درتشریح مصوبات سیصد و چهل و پنجمین جلسه غیرعلنی شورای اسلامی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران از تلاش اعضای شورا جهت محدود کردن مهاجرت به پایتخت با ارائه پیشنهاد صدور کارت مجوز سکونت در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران خبر داده و گفته بود، هنوز این پیشنهاد در شورا مورد بررسی یا تصویب اعضا قرار نگرفته است که باید دید چه میزان این طرح کارشناسی شده است است تا با اجرای آن شاهد فخر فرهنگی و بار دیگر شاهد مهاجرت بی رویه به شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران نباشیم.

تهران با جمعیتی بالغ بر هشت میلیون نفر با پرسشها زیادی روبرو بوده که وجود برج های سر به فلک کشیده هویت این شهر را به طور جدی مورد ترساندن قرار داده است.

شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به عنوان ویترین کشور و پایتخت کشور عزیزمان ایران زمین با پرسشها بسیاری مواجه است از آلودگی هوا و صوتی گرفته تا پرسشها زیست محیطی، هر چند آلودگی صوتی به گفته کارشناسان محیط زیست، به مراتب خطرناک تر از آلودگی هوا است و آثار تخریبی بسیاری در افراد دارد.

اجرای مسکن مهر و دگرگونی جمعیت شهر تهران

بیش از یک سوم جمعیت شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران غیربومی هستند ، قیم

برخی از کارشناسان حوزه مدیریت شهری اعتقاد هستند که پایتخت کشور عزیزمان ایران به علت عدم مدیریت درست شهری 12 سال سریعتر از برنامه به سقف جمعیتی خود رسیده است و با ادامه این روند و با توجه به محدودیت های توسعه شهری در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با پرسشها بیشتری مواجه خواهد شد.

گفته می شود که پیشتر در اطراف پایتخت کشور عزیزمان ایران 32 شهر وجود داشت ولی اکنون تعداد شهرهای اطراف پایتخت کشور عزیزمان ایران در دو استان پایتخت کشور عزیزمان ایران و البرز به 58 شهر رسیده هست. از سوی دیگر بعضی از کارشناسان حوزه شهری، اعتقاد هستند که طرح مسکن مهر جهت پایتخت کشور عزیزمان ایران بسیار دلواپس کننده هست، چراکه اجرای این طرح اوضاع جمعیت پایتخت کشور عزیزمان ایران را دگرگون کرد و میلیون ها نفر بر جمعیت پذیری شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران افزوده شد و به دست آوردن منزل های ارزان و آرزوی رسیدن به تمام امکانات با حداقل هزینه، فکر مهاجرت را تقویت کرد.

به عنوان مثال فردی که مهاجرت می کند محاسبه می کند در این هجرت، چه چیزی به دست می آورد و چه چیزی از دست می دهد.

یک روستایی یا یک شهروند از شهر دیگر، در مهاجرت زمین، منزل و روابط اجتماعی اش را از دست می دهد و اگر کارگر راحت باشد دستمزدش را از دست می دهد ولی انتظار دارد در شهر درآمد بیشتری داشته باشد ، یک درآمد انتزاعی در نظر دارد و جهت رسیدن به همان، مهاجرت می کند. درواقع قیمت اشتغال مقصد ضربدر دستمزد واقعی، درآمد انتزاعی را به دست می آورد، درنتیجه اگر فاصله دستمزد حقیقی با دریافتی انتزاعی در مقصد زیاد باشد مهاجرت زیاد می شود.

کارشناسان می گویند، جهت حل این مسئله باید هزینه وقت زیاد کردن داده شود تا مهاجرت گران تمام شود، از طرفی باید در روستاها اشتغال زایی کرد تا روستایی متوجه شود که در مهاجرت چیزهای مهمی را از دست می دهد.

اما توصیه حائز اهمیت در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران این است که هیچ قانون مدون و سرسختگیرانه ای جهت جلوگیری از مهاجرت وجود ندارد، براین اساس مورد نیاز است تا مسوولان شهری شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران مقررات قانونی نیرومند داشته باشند تا از زیاد کردن مهاجرت، جمعیت و ترافیک در پایتخت کشور عزیزمان ایران بکاهند آیا که ازدیاد جمعیت در یک شهر، علاوه بر ایجاد پرسشها زیست محیطی، آسیب های اجتماعی را زیاد کردن داده و کنترل و نظارت را سخت خواهد کرد.

تاثیر مهاجرت از ترمینال ها تا آپارتمان ها

رضا. ن یکی از شهروندان تهرانی در زمینه مهاجرت و اوضاع موجود در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران می گوید: یک نوع ناهمگونی و بی نظمی در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران دیده می شود در صورتی که تا 10 سال گذشته چنین نبود، این اوضاع در ترمینال ها و ورودی و خروجی شهر ، زیاد نمود دارد، یکی از دلایل سرقت، توزیع مواد مخدر و سایر آسیب های اجتماعی مثل خشونت، خفتگیری و کیف قاپی، همین مهاجرت و جمعیت بیش از اندازه است.

وی ادامه می دهد: مهاجرت به شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در تمام مناسبت های اجتماعی تاثیر منفی بر جای گذاشته است از آپارتمان نشینی بگیرید که آفتی جهت تهرانی ها شده است تا فضاهای کاری و سایر مناسبت های اجتماعی، در گذشته همسایه ها همدیگر را می شناختند، ولی اکنون با وجود مهاجرت و گستردگی بی رویه شهر، عدم آشنایی افراد نسبت به هم در ساختمان ها، تبدیل به یک معضل بزرگ شده است هست، بدتر از آن زمانی است که یک فرد با فرهنگ شهر نشینی آشنا نیست ولی همین فرد در شهر تهران، آپارتمان نشین می شود و اصلا با قوانین آپارتمان نشینی آشنا نیست یا اصلا نمی خواهد تن به این قوانین بدهد براین اساس سایرین را دچار مسئله می کند.

جلوی ساخت و سازهای بی رویه گرفته شود

وی با بیان اینکه گسترش شهرها، امر پسندیده ای هست، تصریح می کند: این گسترش باید حد و اندازه داشته باشد و با ایجاد زیرساخت ها ایجاد شود در حالی که در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران چنین زیر ساختی تعریف نشده هست. در هر کوی و برزنی می بینید که منزل های ویلایی ویران شده است و به صاحبان آن ها اجازه ساخت آپارتمان های کوچک با بلند مرتبه را داده اند، باید جلوی ساخت و سازهای بی رویه گرفته شود. از طرفی دیگر دیده می شود که مسئولان شهری به پل سازی روی آورده اند، چه دردی را دوا می کند؟ به این فکر هستند که ترافیک برطرف شود، به قیمت آنکه بسیاری از منزل ها در طرح پل سازی شهرداری قرار گیرد و صاحبان آن ها مجبور شوند منزل هایشان را به قیمت ارزان به شهرداری واگذار شود؟ مسئله ترافیک و شلوغی در پایتخت کشور عزیزمان ایران با زیاد شدن جذابیت های تهران، کم نمی شود بلکه زیاد و زیاد می شود و زندگی کردن را در شهرمان سخت می کند.

این شهروند تهرانی می گوید: تنها با توسعه مترو و حمل و نقل عمومی نمی توان بر آلودگی هوا سرپوش گذاشت، بخشی از آلودگی هوا بویژه آلودگی صوتی در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به علت ازدیاد جمعیت است چون به همان اندازه که به جمعیت شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران اضافه می شود به همان اندازه ماشین وارد شهر می شود، به همان اندازه ساخت و سازهای غیر اصولی زیاد کردن می یابد.

وی ادامه می دهد: از مدیر جمهور آینده می خواهیم تا به اوضاع پایتخت کشور عزیزمان ایران پیگیری کند و با توزیع عادلانه امکانات و خدمات به استان ها از ورود جمعیت بی رویه به پایتخت کشور عزیزمان ایران جلوگیری کنند آیا که بسیاری از بومی های تهرانی از زندگی در این شهر رضایت ندارند و بسیاری جهت فرار از اوضاع فعلی به شهرهای دیگر مهاجرت می کنند، یعنی مهاجرت معکوس در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در حال وقوع است.

مسئولان شهری پایتخت کشور عزیزمان ایران از بومی ها گزینش شوند

ژاله. ک از دیگر شهروندان تهرانی به معضلات دیگر مهاجرت به شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران اشاره کرده و می گوید: مهاجرت و نا همگونی را در سایر بخش ها خدماتی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران می توان، دید از دیگر معضلات، ارائه خدمات به شهروندان است که نمی تواند به صورت کامل صورت گیرد، آیا که زیاد بودن جمعیت در مراکزدرمانی، آموزشی ، بانک ها، و غیره، ارائه خدمات را با مسئله مواجه کرده یا با کیفیت انجام نمی شود، آیا که هر چه تعداد افراد کمتری جهت دریافت خدمات مراجعه کنند، کارکنان، حوصله و وقت بیشتری جهت ارائه خدمات خواهند داشت.

وی اضافه می کند: کم آبی ، مصرف بی رویه آب و برق در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران که شاید در آینده ای نه چندان دور ما را با بحران روبه رو کند از دیگر معضلات مهاجرت به پایتخت کشور عزیزمان ایران هست. اوضاع تاکسیرانی هم که خود دیدنی هست، همه مسافرکش شخصی شده است اند و هیچ ساماندهی انجام نمی شود، ازدحام خودروها در خیابان و صدای بوق آن ها و موتورسیکلت ها نیز که مزید بر علت شده است است.

وی می گوید: پارکینگ های درست و حسابی که در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به اندازه جمعیت موجود، وجود ندارد و از اینکه آخر هفته با خانواده بیرون برویم، پشیمان می شویم و جایی هم جهت پارک کردن، پیدا نمی کنیم، از سوی دیگر فلان مسئول شهری می گوید از مترو یا اتوبوس استفاده کنید، از آن ها می پرسم،آیا خودشان جهت بردن خانواده به بیرون از مترو یا اتوبوس استفاده می کنند؟ آیا من جهت رفت و آمد در شهری که زادگاهم است و خودرویی خریده ام که جهت رفاه حال خود و خانواده ام باشد، جهت رفتن سفر درون شهری آخر هفته هم باید از مترو استفاده کنم؟ در حالی که در طول هفته در تمام خیابان های پایتخت کشور عزیزمان ایران طرح است و از وسائل نقلیه عمومی استفاده می کنم.

این شهروند تهرانی ادامه می دهد: این درحالی است که بومی ها از مسئولان شهری خود انتظارات بسیاری دارند ولی هرگز این مدیران شهری با بومی ها هیچ گونه جلساتی نداشته و در جریان خواسته های آن ها قرار نگرفته اند و تنها به کارها روبنایی روی آورده اند نه کارها زیربنایی که تا سال های سال، بافایده خواهد بود، ساختن پل، دادن مجوزهای ساخت و ساز در کوچه های تنگ و باریک، نه تنها پرسشها ما را حل نخواهد کرد بلکه به پرسشها ما و همچنین مهاجرت بی رویه به شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران دامن خواهد زد.

به گفته وی مسئولان شهری هر شهری باید از بومی ها گزینش شوند آیا که بومی ها نسبت به پرسشها محلی خود اشراف بیشتری دارند، آیا باید شهردار یک منطقه از جای دیگری آمده باشد در حالی که اصلا قدمت منطقه، پرسشها و زیرساخت های مورد نیاز جهت منطقه را نمی شناسد، چنین فردی چگونه می تواند ، پرسشها را حل کند.

این شهروند تهرانی می گوید: با بکارگیری افراد ناکارآمد در مدیریت شهری تهران، دیگر چیزی از هویت مناطق، بویژه مناطق قدیمی پایتخت کشور عزیزمان ایران باقیمانده نمانده است چون این افراد نه تنها شایسته نیستند، بلکه متعلق به محلات و مناطقی که اکنون در آن خدمت می کنند نیز نبوده تا دلسوزی کنند. اکنون که یکی از این مدیران شهری کاندید ریاست جمهوری شده است باید، از او پرسید جهت شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران و بومی هایش چه کار سازنده ای انجام داده ای که می خواهی کشور را آباد کنید؟

وی می گوید: بگذارید راحت بگویم، نمی دانند که فلان چنار قدیمی در فلان محله و کوچه چه میزان جهت اهالی محل، مهم و خاطره انگیز است و وجود چنین درختی تا چه میزان در تنفس سالم تاثیرگذار هست، به همین علت به آسانی دستور قطع درخت را جهت ساخت فلان مجتمع یا ساختمان صادر می کنند در حالی که همین افراد نسبت به زادگاه خودشان دلشان نمی سوزد، باید مسئولان شهری از بومی ها گزینش شوند، چراکه ما نیز زادگاهمان را دوست داریم.

وی اضافه می کند: فرزندان ما در چنین شهری نیز دچار آسیب می شوند، آیا که شلوغی پایتخت کشور عزیزمان ایران ، در تمام مناسبت ها اثر منفی داشته و در نهایت تاثیرات منفی آن گریبان فرزندان ما را دیر یا سریع می گیرد آیا که شاهد دیدن، آسیب های ناشی از این مهاجرت اعم از اعتیاد و خشونت هستند.

زیرساخت ها در پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت مهاجرت فراهم نیست

دکتر رسول صادقی عضو هیات علمی گروه جمعیت شناسی دانشگاه پایتخت کشور عزیزمان ایران در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا گفت: کلانشهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با وجود پایتخت بودن در چند دهه گذشته به مرکز تجاری، صنعتی، خدماتی و آموزشی در کشور تبدیل شده است است و این تمرکزگرایی در پایتخت کشور عزیزمان ایران باعث شده است تا موج های مهاجرتی و جابه جایی در سراسر کشور به پایتخت کشور عزیزمان ایران ختم شده است و به عنوان مقصد در نطر گرفته شود.

وی اضافه کرد: اکثر افراد به پایتخت کشور عزیزمان ایران مهاجرت کرده و پایتخت کشور عزیزمان ایران به قطب جمعیتی کشور تبدیل شده است هست، براین اساس پایتخت کشور عزیزمان ایران از مهاجران و بافت جمعیتی غیر بومی و حجم بالای جمعیت شناور برخوردار است به گونه ای که در طول روز این جمعیت شناور وارد پایتخت کشور عزیزمان ایران و آخر روز از پایتخت کشور عزیزمان ایران خارج می شوند.

صادقی اضافه کرد: این اوضاع مدیریت، مدیریت شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران را تحت تاثیر قرار می دهد در حالی که زیرساخت ها جهت ورود این جمعیت آماده نیست و از قبل هم آماده نبوده است و اینگونه است که اکنون با چالش های جمعیتی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران از جمله آلودگی هوا، ترافیک و پرسشها زیست محیطی در پایتخت مواجه هستیم.

بیش از یک سوم جمعیت شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران غیربومی هستند

عضو هیات علمی گروه جمعیت شناسی دانشگاه پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: موج مهاجرتی به پایتخت کشور عزیزمان ایران در چند دهه اخیر به هشت میلیون و 500 هزار نفر در طول شب رسیده است این در حالی است که بیش از یک سوم این جمعیت بومی محسوب نمی شود به گونه ای که 36درصد از این جمعیت محل تولد آن ها خارج از پایتخت کشور عزیزمان ایران است.

صادقی اضافه کرد: در طول سال های اخیر جریان مهاجرتی ادامه داشته است به طور میانگین هر سال 100 هزار نفر به پایتخت کشور عزیزمان ایران مهاجرت کرده و ساکن می شوند آن هم در مناطق 5 و 4 زیاد ساکن می شوند.

وی ادامه داد: در سطح کشور حدود 40 درصد مهاجرت بین استانی است ولی در پایتخت کشور عزیزمان ایران این رقم 70 درصد است که نشاندهنده این مساله است که بیشترین مهاجرانی که در یک یا دو دهه اخیر وارد پایتخت کشور عزیزمان ایران شده است اند از استان های آذربایجان شرقی، همدان، کرمانشاه و لرستان آن هم به علت بیکاری در آن مناطق، وارد پایتخت کشور عزیزمان ایران شده است اند.

مسکن مهر در مهاجرت تاثیر داشته است

عضو هیات علمی گروه جمعیت شناسی دانشگاه پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: در یک یا دو دهه اخیر در پایتخت کشور عزیزمان ایران شاهد جمعیت های شناور هستیم،جمعیت هایی که محل سکونت آن ها خارج از تهران، است آیا که شهرها و شهرک های اطراف پایتخت کشور عزیزمان ایران گسترش یافته که البته مسکن مهر دراین زمینه و اوج رفتن حجم جمعیت شناور تاثیر گذار بوده است.

صادقی اضافه کرد: عنوان مورد بحث در این شهرک های اقماری و مهاجرت افراد، بحث اسکان است نه کار و اشتغال و این مساله باعث شده است تا تعداد زیادی از افراد به پایتخت کشور عزیزمان ایران آمده و روزانه رفت و آمد داشته باشند و آخر روز به محل سکونت خود در شهرک های اقماری باز گردند.

وی اضافه کرد:از آن جایی که در پایتخت کشور عزیزمان ایران هزینه ها اوج است بویژه هزینه مسکن، این افراد مهاجر نمی توانند در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران اسکان یابند ولی در اطراف شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران آن هم شهرهای اقماری که به خوابگاهی معروفند، اسکان می یابند، ترافیک شهری و بین شهری در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران ناشی از این پدیده شناور است.

صادقی با بیان اینکه ساختار جمعیتی کشور جوان است و حجم قابل توجهی از جمعیت در استان های کشور در سن فعالیت هستند، گفت: میزان بالای بیکاری و کمبود وقت های شغلی، جریان مهاجرتی را متوقف نکرده و ادامه دار است آن هم مهاجرت نه به سمت شهرتهران بلکه اطراف تهران، آیا که افراد با هزینه پایین در اطراف پایتخت کشور عزیزمان ایران اسکان یافته اند که در این زمینه همان طور که گفته شد، مسکن مهر بی تاثیر نبوده است.

نرخ رشد جمعیت در کشور 2/1 و در پایتخت کشور عزیزمان ایران 7/1 است

عضو هیات علمی گروه جمعیت شناسی دانشگاه پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: در سرشماری اخیر دیده می شود سهم جمعیت شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران از کل کشور زیاد کردن یافته و قیمت رشد جمعیت در کل کشور 2/1درصد ولی در پایتخت کشور عزیزمان ایران 7/1 درصد هست، تراکم جمعیت در هر کیلومتر مربع در کل کشور 49 نفر است ولی در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران نزدیک به 970 نفر در هر کیلومتر است.

صادقی با انتقاد نسبت به ساخت و سازهای اطراف پایتخت کشور عزیزمان ایران و ایجاد مسکن مهر، گفت: یک نوع بی برنامگی و تراکم در پایتخت کشور عزیزمان ایران بویژه در منطقه 22 و ساخت برج های کلان و سر به فلک کشیده در ورودی پایتخت کشور عزیزمان ایران که هوای پایتخت کشور عزیزمان ایران از آن تغذیه می شود، ساخته شده است است به همین علت این ظرفیت در اطراف پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت اسکان مهاجران ایجاد شده است است که همین عنوان در ترافیک و آلودگی هوا تاثیر دارد که همه این موارد با ساخت و سازهای بی حساب و کتاب در منطقه 22 اتفاق افتاده است.

وی اضافه کرد: سیستم رانتی در این منطقه حاکم است و مسئولان شهری پایتخت کشور عزیزمان ایران تنها به سودآوری نگاه می کنند به جای اینکه به این فکر کنند که شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران چه آینده ای خواهد داشت، این در حالی است که ورودی هوای پایتخت کشور عزیزمان ایران در منطقه 22است و اگر این روند ادامه یابد، بحث ترافیکی و پرسشها آلودگی هوا وخیم تر می شود.

این عضو هیات علمی گروه جمعیت شناسی دانشگاه پایتخت کشور عزیزمان ایران ادامه داد: جریان مهاجرتی با آن ساختار جمعیتی کشور که جوان است و با وجود تمرکز زدایی امکانات و وقت های شغلی به پایتخت کشور عزیزمان ایران ادامه می یابد و ممکن است این حجم جمیعتی در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران کمتر شود ولی اطراف پایتخت کشور عزیزمان ایران زیاد خواهد شد.

آپارتمان های کوچک و زیاد کردن مهاجرت

عضو هیات علمی گروه جمعیت شناسی دانشگاه پایتخت کشور عزیزمان ایران در مورد تاثیر و ارتباط ساخت و سازهای بی رویه بویژه دادن مجوز ساخت آپارتمان های کوچک در پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: در این زمینه مساله سودآوری مطرح است آیا که جمعیت مهاجر و جوان شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران قدرت خرید آپارتمان های 40 یا 50 متری را دارند در کنار آن، آپارتمان نشینی و منزل های کوچک مشکلاتی ایجاد می کند که این پرسشها خود را در آسیب های اجتماعی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران نشان می دهد و در این آسیب ها اثرگذار است به گونه ای که از نظر معنوی و روانی ، زندگی در آپارتمان با مسئله مواجه می شود و در ایجاد تنش در زوج ها اثرگذار است.

صادقی اضافه کرد: آپارتمان نشینی آن هم در واحد های بسیار کوچک، پیامدهای منفی دارد بنابراین از طرفی می آییم زمینه را جهت مهاجرت های زیاد ایجاد می کنیم تا جهت رسیدن به سودآوری، آپارتمان ها به فروش برسند این در حالی است که این روند باعث از بین رفتن هویت محلی و شهری در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران می شود.

وی در مورد زیاد کردن هزینه های مهاجرت نیز گفت: هزینه های مهاجرت در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران اوج است براین اساس اغلب مهاجران به همین علت در شهرهای اطراف پایتخت کشور عزیزمان ایران سکونت می کنند و بار مهاجرت در اطراف پایتخت کشور عزیزمان ایران جمع می شود.

جمعیت شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران تا سال 1420 به 12 میلیون نفر می رسد

محمود مشفق عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در مورد عوامل موثر در مهاجرت و زیاد کردن جمعیت پایتخت کشور عزیزمان ایران و شهرتهران در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا گفت: پایتخت کشور عزیزمان ایران از بااهمیت ترین کلان شهرهای کشور عزیزمان ایران است و براساس سرشماری سال 95 سهم جمعیت استان پایتخت کشور عزیزمان ایران از کل کشور حدود 6/16 درصد است و در سرشماری سال 85 ، سهم جمعیت استان البرز که جز پایتخت کشور عزیزمان ایران بود و اکنون جدا شده است است 4/3 درصد از کل جمعیت پایتخت کشور عزیزمان ایران را دارا بوده است که روی هم رفته جمعیت پایتخت کشور عزیزمان ایران و البرز 20 درصد از جمعیت کل کشور عزیزمان ایران را تشکیل می دهد، یعنی یک پنجم جمعیت کشور عزیزمان ایران در استان البرز و پایتخت کشور عزیزمان ایران هستند و این نشاندهنده تمرکز بالای جمعیتی در مرکز کشور عزیزمان ایران است.

وی ادامه داد: سهم استان پایتخت کشور عزیزمان ایران از کل مهاجران در سال 85، حدود 7/17 درصد بوده و این سهم در سال 95، زیاد کردن یافته و به 22 دهم درصد رسیده است.

مشفق اضافه کرد: شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران از نظر جمعیت رشد بالایی دارد به گونه ای که در سال 1390 حدود 8 میلیون و 150 هزار نفر در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران زندگی می کردند که برآورد و آینده نگری جمعیتی نشان می دهد جمعیت شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در سال 95، حدود 8 میلیون و 700 هزار نفر است و تا سال 1420 با این روند به12 میلیون نفر زیاد کردن خواهد یافت.

محدودیت فضای کالبدی در شهر تهران/ برج سازی و مکانیزم جذب مهاجر

این عضو عیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: مساله مهم در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران این است که با محدودیت فضای کالبدی مواجه هستیم به گونه ای که به تدریج کالبدی فضاهای افقی شهر پر شده است و شهر در حال رشد عمودی است یعنی بلند مرتبه سازی و برج سازی. بر این اساس نشانه از برج سازی ها، بلند مرتبه سازی ها، مترو، مونوریل و سایر خدمات شهری کم کردن پرسشها و پرسشها شهری است ولی اکنون به عنوان مکانیزه های جذب و جذابیت اوج جهت ساکنان سایر شهر و روستاها قلمداد می شود و باعث دامن زدن مهاجرت های روستایی و شهری می شود.

مشفق اضافه کرد: پایتخت کشور عزیزمان ایران و کلانشهر پایتخت کشور عزیزمان ایران از کل اقتصاد ملی کشور اثر می پذیرد، برنامه های اقتصادی به گونه ای است که معطوف به شهر های بزرگ،شهرگرا،تمرکز گرا و صنعت گرا بوده است مثل شهرهای صنعتی تهران، اصفهان و سایر شهرهای بزرگ به همین علت این شهرها، رشد جمعیتی بالایی داشتند و بالعکس مناطق روستایی و بویژه کوچک همواره رشد منفی داشته و مهاجر وقت بوده اند.

به گفته وی، مساله پایتخت کشور عزیزمان ایران خارج از خود پایتخت کشور عزیزمان ایران مورد بررسی هست، آیا که کنترل مهاجرت ها مربوط به خارج از پایتخت کشور عزیزمان ایران و مرتبط به کم کردن دافعه های جمعیتی نقاط روستایی و زیاد کردن جاذبه های شهرستان ها و نقاط شهری خارج از پایتخت کشور عزیزمان ایران است هرچه موازنه را در سطح ملی ایجاد کنیم روند مهاجرت فرستی به پایتخت کشور عزیزمان ایران کم کردن می یابد.

مشفق اضافه کرد: رشد جمعیتی بالای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران ناشی از رشد طبیعی شهر است و در عین حال از شهرهایی محسوب می شود که کمترین زاد و ولد در سطح استان را دارد به همین علت رشد جمعیتی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران ناشی از مهاجرت از اطراف پایتخت کشور عزیزمان ایران و از سایر شهرستان ها و استان ها است بنابراین باید کاری کنیم تا جاذبه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی سایر نقاط کشور بویژه شغل و درآمد که دو فاکتور مهم هست، زیاد کردن یابد.

کاهش هزینه های مهاجرت بویژه مسکن ، مساوی است با زیاد کردن جمعیت پایتخت

این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: از عواملی که در زمینه مهاجرت به پایتخت کشور عزیزمان ایران تاثیر دارد هزینه های مهاجرت است به گونه ای که هرچه هزینه های مهاجرت کم کردن یابد، میل به مهاجرت یبشتر می شود، هزینه های مهاجرت حمل و نقل، سکونت و شغل است و از این فاکتورها، سکونت حائز اهمیت است هنگامی که هزینه های سکونت را کم کردن می دهیم، مهاجران بیشتری وارد شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران می شوند، به این ترتیب با یک تراکم جمعیت اوج در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران مواجه می شویم و این سیاست دامن می زند به مهاجرت به پایتخت کشور عزیزمان ایران در حالی که باید علاوه بر زیاد کردن هزینه های مهاجرت در شهر تهران، سرمایه گذاری در شهرستان ها نیز انجام شود.

وی گفت: به عنوان مثال کره جنوبی جهت جلوگیری از مهاجرت به پایتخت و کلانشهرها، 15 مرکز یا شهر در کشور که مهاجر فرست است را تجهیز کرده وامکانات پایتخت را به این شهرها سراریز کرده که باعث جذب جمعیت به این مراکز شده است است به گونه ای که افراد از فلان نقطه روستایی در همان شهر منطقه ای خود جذب شوند.

این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به آمایش شغلی اشاره کرد و افزود: در آمایش شغلی باید مشاغل به گونه ای توزیع شود که همه نقاط کور از توزیع مناسب شغلی برخوردار شوند به عنوان مثال پزشکان متخصص، مشاغل حرفه ای و اساتید دانشگاه ها تنها در پایتخت کشور عزیزمان ایران متمرکز هستند، باید توزیع شغلی و آمایش سرزمینی از نظر شغلی داشته باشیم.

کاهش میزان رضایت از زندگی در شهر تهران

مشفق با اشاره به آمایش صنعتی، گفت: آمایش صنعتی یعنی صنایع را با توجه به مزیت های برتر منطقه ای توزیع کرده و خوشه های صنعت و کارآفرین را در مناطق متفاوت کشور پخش کنیم، پایتخت کشور عزیزمان ایران و کلانشهرهای کشور عزیزمان ایران متاثر از اقتصاد ملی است بنابراین باید در سطح ملی شروع کنیم از طرفی از شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران نیز غافل نشویم آیا که رشد بی رویه جمعیت در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران علاوه بر اینکه آلودگی هوا، پرسشها زیست محیطی، گذشتن از آستانه تحمل و آلودگی صوتی را به دنبال دارد، بحث آسیب های اجتماعی، زیاد کردن تنش های اجتماعی، سرقت، میزان پرخاشگری، بیماریهای معنوی و روانی و بیماریهای ناشی از آلودگی هوا و آب را در پی دارد و میزان رضایت از زندگی کم کردن می یابد.

برج سازی در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران متوقف شود

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: باید به سمت توزیع بهینه جمعیت برویم، تراکم مطلوب را شناسایی کرده و افقی جهت کلانشهر پایتخت کشور عزیزمان ایران تعریف کنیم یعنی اینکه بعد از 20 یا 30 سال دیگر، اوضاع شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در چه شرایطی باید ثابت شود، الگوی مطلوب و منطقه بندی چگونه باید باشد؟ آیا باید تراکم بدهیم و برج سازی کنیم؟ در حالی که باید برج سازی در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران متوقف شود، باید بدانیم که سیستم شهری به کدام سمت و سو هدایت شود.

مشفق افزود: باید استراتژی کلان و بلند مدت در زمینه اسکان و توزیع جمعیت داشته باشیم و وظیفه ما روشن شود، براین اساس باید مدیریت سرزمین صورت گیرد.

وی تاکید کرد: باید وقت بهتر جهت دستیابی به استاندارد های زندگی ایجاد شود تا افراد اگر در کردستان یا لرستان زندگی می کنند، احساس کمبود، نابرابری و تبعیض نکنند و تصور کند که از همه چیز محروم است و اگر در پایتخت کشور عزیزمان ایران زندگی می کرد به منزل و آرامش دست می یابد.

شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران بیش از هر چیزی جهت حل مشکلاتش که ریشه در مهاجرت و زیاد کردن جمعیت دارد، به مدیریت درست شهری نیاز دارد، مدیریتی دلسوز و کارآمد که بی توجه به پرسشها سودآوری به فکر بومی هایی باشد که در شهر و دیار خود زیست کرده و خاطره دارند و خواهان حفظ خاطره های خود از کوچه ومحله های قدیمی هستند که با ساخت و سازهای بی رویه در حال نابودی هست، نابودی محله ها به معنای نابودی فرهنگ شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران است که به تبع خود آلودگی هوا، صوتی و آسیب های اجتماعی را به همراه خواهد داشت.

شهروندان تهرانی خواهان توقف برج سازی و بلند مرتبه سازیهای بی رویه در شهرشان هستند تا جلوی مهاجرت گرفته شود و بار دیگر بتوانند نفس بکشند.

کمتر از 10 روز به انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است براین اساس شهروندان تهرانی خواهان پیگیری مدیر جمهوری آینده به اوضاع فعلی شهر تهران، بررسی علل مهاجرت و جلوگیری از مهاجرت بی رویه و ساماندهی جمعیت فعلی هستند تا از این طریق از مهاجرت کارمندان، کارگران و سایر اقشار به پایتخت جلوگیری شود.

واژه های کلیدی: ایران | تهران | جمعیت | تهرانی | مهاجرت | آلودگی | مهاجرت | تهرانی ها | آلودگی هوا | هوای پایتخت | آلودگی صوتی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs