محتمل پزشکی قانونی آذربایجان شمار جانباختگان

محتمل: پزشکی قانونی آذربایجان شمار جانباختگان اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی به خاطر بالارفتن قیمت رشد،اجازه ندهید تورم اوج برود

مسوولیت مهم تورم بر دوش چه نهادی است؟ در دنیا مسوولیت آن برعهده بانک مرکزی هست. طبیعتا در کشور عزیزمان ایران نیز چنین باید باشد.

به خاطر بالارفتن قیمت رشد،اجازه ندهید تورم اوج برود

به خاطر بالارفتن قیمت رشد،اجازه ندهید تورم اوج برود

عبارات مهم : ایران

مسوولیت مهم تورم بر دوش چه نهادی است؟ در دنیا مسوولیت آن برعهده بانک مرکزی هست. طبیعتا در کشور عزیزمان ایران نیز چنین باید باشد.

روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:تمام پرسشها ساختاری و مزمن اقتصادی به همراه رابطه نه چندان مناسب نهاد دولت و بانک مرکزی طی دهه های گذشته باعث نمی شود که مقامات پولی از زیر بار این مسوولیت شانه خالی کنند. هرگونه روند مثبت و منفی در شاخص تورم پیش از همه متوجه بانک مرکزی و سیاست پولی است.

به خاطر بالارفتن قیمت رشد،اجازه ندهید تورم اوج برود

از همین رو نمی توان کتمان کرد اگر امروز تورم، روندی صعودی به خود گرفته مسوولیتش بر گردن سیاست گذار پولی است و آن وقت که بعد از دهه ها تورم دو رقمی، از آسمان اقتصاد کشور عزیزمان ایران رخت بربست نیز بیش از همه مدیون مقام پولی هست. خالی کردن اثر مسکن مهر از پایه پولی و کم کردن محسوس آن، عوض کردن جنس نقدینگی به سوی شبه پول و عبور از دوره طولانی سرکوب مالی با پذیرش قیمت بهره واقعی، از عوامل غیرقابل اغماض در کنترل تورم بود که نقش بانک مرکزی در آن پررنگ بود. در مورد انتظارات تورمی نیز مجموعه دولت و بانک مرکزی نقش موثری در آن داشتند که منجر به استمرار تورم پایین تر از سطح میانگین بلندمدت شد.

به عبارت دیگر همان طور که در هر اقتصادی می توان انتظار داشت، روند تورمی اقتصاد ما بیش از همه ناشی از سیاست های پولی بوده هست. در این بین، نقش دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز می تواند کارآیی سیاست پولی را پررنگ تر کند. عبور از تکالیف مختلفی که به سیستم بانکی از سوی دولت تحمیل می شود، کم کردن بدهی دولت به بانک ها و همچنین راهی جهت زیاد کردن سرمایه بانک های دولتی بدون دست درازی به منابع بانک مرکزی، از اقداماتی است که دولت می تواند جهت یاری رساندن به سیاست پولی انجام دهد.

مسوولیت مهم تورم بر دوش چه نهادی است؟ در دنیا مسوولیت آن برعهده بانک مرکزی هست. طبیعتا در کشور عزیزمان ایران نیز چنین باید باشد.

اما نباید از یاد برد که امروز کل های پولی با تورم پایین فعلی همخوانی ندارد و این خطر کاملا محسوس است که بعد از یک دوره چند ساله بار دیگر اقتصاد کشور عزیزمان ایران دچار تورم افسارگسیخته شود. البته بعضی معتقدند که چه بهتر لیکن گویی تقدیر اقتصاد کشور عزیزمان ایران آن است که در زمانه تورم، رونق بیشتری را تجربه کند. ولی این تنها گمانی است خالی از واقعیت، نه آن وقت که اقتصاد در تب تورم 35 درصد می سوخت رشد حاصل شد، بلکه حجم اقتصاد بیش از 6 درصد کم کردن داشت و نه حالا با تورم تک رقمی رشد ایجاد نشده که آمار نشان می دهد سال گذشته، دوره ای بی نظیر از منظر رشد اقتصادی بوده است.

نسخه پیچی رشد با داروی تورم، آن هم در سطح تورم 10 درصدی فعلی، نسخه ای کاملا غیرعلمی است که نمی توان حتی یک مصداق آن را در دنیا پیدا کرد. شاید اگر تورم زیر 2 درصد بود، می شد با مدعیان این نظریه همراهی کرد؛ ولی در سطح تورم فعلی، هیچ اقتصاددانی نمی تواند با رشد از کانال سیاست پولی انبساطی و تورم زا دفاع کند. از همین روست که باید باز از مسوول مهم تورم، بانک مرکزی خواست که همه ابزار خود را جهت کنترل کل های پولی و حفظ قیمت بهره واقعی مثبت به کار بندد تا شاید تورم از کنترل خارج نشود و باز هم روند نزولی خود را ادامه دهد.

به خاطر بالارفتن قیمت رشد،اجازه ندهید تورم اوج برود

واژه های کلیدی: ایران | سیاست | مرکزی | کنترل | اقتصاد | اقتصاد | اقتصادی | بانک مرکزی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs