محتمل پزشکی قانونی آذربایجان شمار جانباختگان

محتمل: پزشکی قانونی آذربایجان شمار جانباختگان اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار حوادث زلزله ۴.۱ ریشتری دماوند در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران را لرزاند

دکتر هدایی متخصص ژئومورفولوژی گفت: زلزله ۴.۲ریشتری کیلان در دماوند ربطی به گسل مشا و پایتخت کشور عزیزمان ایران ندارد و هیچ خطری شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران را

زلزله ۴.۱ ریشتری دماوند در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران را لرزاند

زلزله ۴.۱ ریشتری دماوند در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران را لرزاند

عبارات مهم : ایران

زلزله ۴.۱ ریشتری دماوند در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران را لرزاند.

زلزله ۴.۱ ریشتری دماوند در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران را لرزاند

گزارش مقدماتی زمین لرزه

بزرگی: ۴.۲

محل وقوع: استان پایتخت کشور عزیزمان ایران – حوالی كيلان

تاریخ و وقت وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۷/۰۱/۱۲ ۲۲:۵۶:۲۱

دکتر هدایی متخصص ژئومورفولوژی گفت: زلزله ۴.۲ریشتری کیلان در دماوند ربطی به گسل مشا و پایتخت کشور عزیزمان ایران ندارد و هیچ خطری شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران را

طول جغرافیایی: ۵۲.۴۱

عرض جغرافیایی: ۳۵.۵۷

عمق زمین لرزه: ۱۰ کیلومتر

نزدیک ترین شهرها:

۲۲ کیلومتری كيلان (تهران)

زلزله ۴.۱ ریشتری دماوند در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران را لرزاند

۲۳ کیلومتری اب سرد (تهران)

۲۸ کیلومتری ارجمند (تهران)

نزدیکترین مراکز استان:

دکتر هدایی متخصص ژئومورفولوژی گفت: زلزله ۴.۲ریشتری کیلان در دماوند ربطی به گسل مشا و پایتخت کشور عزیزمان ایران ندارد و هیچ خطری شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران را

۸۸ کیلومتری سمنان

۹۲ کیلومتری تهران

زلزله دقايق پيش ربطي به پایتخت کشور عزیزمان ایران ندارد

زلزله ۴.۱ ریشتری دماوند در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران را لرزاند

دکتر هدایی متخصص ژئومورفولوژی گفت: زلزله ۴.۲ریشتری کیلان در دماوند ربطی به گسل مشا و پایتخت کشور عزیزمان ایران ندارد و هیچ خطری شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران را ترساندن نمی کند.

ایران وارد دوره فشارهای زمینی شده است و براساس ساختار زمین شناسی، وقوع این گونه زلزله ها با تخلیه انرژی زمین قابل حدس است.

مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران نگرانی بابت زلزله نداشته باشند.

واژه های کلیدی: ایران | تهران | زلزله | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs