محتمل پزشکی قانونی آذربایجان شمار جانباختگان

محتمل: پزشکی قانونی آذربایجان شمار جانباختگان اخبار حوادث

به گزارش ایسنا، در ساعت ۱:۴۲ دقیقه زلزله ای به بزرگی ۵.۳ ریشتر و در عمق هفت کیلومتری زمین در استان خراسان رضوی رخ داد.

مشهد لرزید

مشهد لرزید

عبارات مهم : زلزله

زلزله ای ۵.۳ ریشتری در استان خراسان رضوی رخ داد.

به گزارش ایسنا، در ساعت ۱:۴۲ دقیقه زلزله ای به بزرگی ۵.۳ ریشتر و در عمق هفت کیلومتری زمین در استان خراسان رضوی رخ داد.

مشهد لرزید

این زلزله در مشهد نیز احساس شد.

گزارش مقدماتی زمین لرزه از سوی مرکز زلزله نگاری کشوری موسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران:

به گزارش ایسنا، در ساعت ۱:۴۲ دقیقه زلزله ای به بزرگی ۵.۳ ریشتر و در عمق هفت کیلومتری زمین در استان خراسان رضوی رخ داد.

بزرگی: ۵.۳

محل وقوع: استان خراسان رضوی – حوالی سفید سنگ

تاریخ و وقت وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ ۰۱:۴۲:۰۷

طول جغرافیایی: ۶۰.۴۸

عرض جغرافیایی: ۳۵.۷۵

عمق زمین لرزه: ۷ کیلومتر

مشهد لرزید

نزدیک ترین شهرها:

۳۶ کیلومتری سفید سنگ (خراسان رضوی)

۳۹ کیلومتری نصراباد (خراسان رضوی)

به گزارش ایسنا، در ساعت ۱:۴۲ دقیقه زلزله ای به بزرگی ۵.۳ ریشتر و در عمق هفت کیلومتری زمین در استان خراسان رضوی رخ داد.

۴۵ کیلومتری مزدآوند (خراسان رضوی)

نزدیکترین مراکز استان:

۱۰۲ کیلومتری مشهد

مشهد لرزید

۳۴۰ کیلومتری بجنورد

واژه های کلیدی: زلزله | خراسان رضوی | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs