محتمل پزشکی قانونی آذربایجان شمار جانباختگان

محتمل: پزشکی قانونی آذربایجان شمار جانباختگان اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی واكنش آيت‌الله جنتي به لطيفه‌ها

عباسعلي كدخدايي به لطيفه هايي كه راجع به آيت الله جنتي ساخته شده، واكنش نشان داد. پيش از او، يك بار مرحوم شجوني هم به اين ماجرا اشاره كرده بود.

واكنش آيت‌الله جنتي به لطيفه‌ها

واكنش آيت الله جنتي به لطيفه ها

عبارات مهم : قانون

عباسعلي كدخدايي به لطيفه هايي كه راجع به آيت الله جنتي ساخته شده، واكنش نشان داد. پيش از او، يك بار مرحوم شجوني هم به اين ماجرا اشاره كرده بود.

واكنش آيت‌الله جنتي به لطيفه‌ها

كدخدايي در ميان اعضاي شوراي نگهبان نزديكي و صميميت خاصي با آيت الله جنتي دارد. كناررفتن سخنگوي قبلي و بازگشت دوباره كدخدايي به سمت سخنگويي هم دقيقا به همين علت بود؛ نكته اي كه هر دو سخنگوي فعلي و قبلي هم به آن اذعان كرده اند. نجات الله ابراهيميان منكر اختلاف سليقه خود با دبير فعلي نشده و گفته بود در وقت كوتاهي كه در شوراي نگهبان بوده، فرصتي براي ايجاد صميميت با آيت الله جنتي پيدا نكرده بود. كدخدايي در گفت وگويي كه با سايت خبرآنلاين داشته، در پاسخ به اين سؤال كه با توجه به ارتباط و علاقه اي كه بين شما و آيت الله جنتي وجود دارد، پيش آمده لطيفه هايي را كه در مورد ايشان هست، انتقال یافته كنيد؟ گفته است: «بله خدمتشان مي برم».

درباره واكنش آيت الله جنتي هم گفته است: «از جهت ظاهري كه ايشان لبخند مي زنند و اشكالي ندارد. از جهت واقعي، گاهي خودشان مي گويند بقيه انتقاد مي کنند که آیا ايشان به اين لطيفه ها تصویر العمل نشان نمي دهند و ايشان جواب مي دهد که اين اجر انسان را اضافه مي كند؛ آیا ناراحت هستيد. اجازه دهيد چند نفر هم نسبت به شما تهمت بزنند و دروغ بگويند. به نظرم اين نگاه هم در ايشان است كه حالا كسي صحبتي كرده يا تهمت و دروغي بوده ولی موجب ارتقاي جايگاه معنوي ايشان مي شود. واقعا نگاه ايشان همين است».

عباسعلي كدخدايي به لطيفه هايي كه راجع به آيت الله جنتي ساخته شده، واكنش نشان داد. پيش از او، يك بار مرحوم شجوني هم به اين ماجرا اشاره كرده بود.

پيش از او، جعفر شجوني هم در گفت وگويي كه با رضا رشيدپور داشت، به ماجراي لطيفه هايي با محوريت آيت الله جنتي اشاره كرده و گفته بود: «يک بار آقاي جنتي مرا ديد و گفت شجوني تو کجايي من مواضع تو را که مي خوانم، خوشم مي آيد. گفتم آقاي جنتي من فرزند انقلابم و از انقلاب دفاع مي کنم. گفتم من از شما هم دفاع مي کنم. گفت «از من؟ مگر راجع به من چه مي گويند که تو از من دفاع مي کني؟» گفتم مي گويند …

رجل سياسي در انتظار تعيين تكليف

شوراي نگهبان ديروز هم جلسه داشت. عنوان آن هم ادامه بررسي و تعيين تكليف رجل سياسي بود كه گويا به نتيجه نرسيد و ادامه آن به جلسات بعدي موكول شده است هست. كدخدايي در همان گفت وگو گفته است: « دو بعد در بحث رجل سياسي -مذهبي داريم. اول اينكه در بين آقايان اصطلاحا رجل مذهبي -سياسي كيست و چه كسي را مي توانيم رجل بدانيم.

واكنش آيت‌الله جنتي به لطيفه‌ها

در اين حوزه هم كه فقط در بين آقايان باشد ابهام هاي زيادي وجود دارد. آيا رجل مذهبي بايد فقط عبادات يوميه اش را انجام دهد به عنوان نمونه از محرمات پرهيز كند و واجبات را انجام دهد يا كسي فراتر از اين باشد؟ به عنوان نمونه كسي باشد كه الزاما در حوزه درس خوانده باشد تا بتوانيم بگوييم رجل مذهبي است يا كسي كه در دانشگاه الهيات خوانده باشد هم رجل مذهبي است؟ آيا اصولا فقط درس خواندن در اين جهت ملاك هست، يا بايد برجستگي هايي در حوزه مذهب داشته باشد، كارهاي بزرگي كرده باشد و نظريه هايي داده باشد؟ همه اينها مراحل مختلفي است كه هنوز براي ما هم روشن نيست. شوراي نگهبان هنوز در هيچ كدام از اينها به جمع بندي نرسيده هست. هنوز به جمع بندي نرسيده ايم كه قاطعانه عرض كنم زن ها مي توانند يا نمي توانند، يا ممنوعيت نسبت به آنها وجود دارد. آنچه جاري است اين است كه زن ها عضویت كنند و آقايان نسبت به آنها نظر دهند.

چيز ديگري را هنوز نمي توانيم اعلام كنيم. ولی اگر براساس جزء ٥ بند ١٠ سياست ها شوراي نگهبان ورود كرد و به نقطه نظرهايي رسيديم، طبيعتا اعلام خواهيم كرد اگر نظر شورا اين باشد كه فقط آقايان باشند و زن ها نباشند. نگراني از اين بابت وجود ندارد». او با اشاره به اينكه نظر اعضاي شوراي نگهبان نسبت به زن ها منفي نيست و درمجموع هميشه نظرشان مثبت بوده، افزوده است: «چندي قبل يكي از نمايندگان محترم و زن مجلس آمدند اينجا و همين مباحث را مطرح كردند. در مورد اين مسئله نمي توان به راحتي تصميم گيري كرد. وقتي عنوان فقهي يا حقوقي داريد و اختلاف نظر بين علما هست، نمي توانيد بگوييد نگاه منفي يا مثبت. نظرها متفاوت هست. نگاه مثبت و منفي را تعقيب نفرماييد.

عباسعلي كدخدايي به لطيفه هايي كه راجع به آيت الله جنتي ساخته شده، واكنش نشان داد. پيش از او، يك بار مرحوم شجوني هم به اين ماجرا اشاره كرده بود.

يك نظر فقهي اين است كه زن ها در يك چارچوب نمي توانند حضور داشته باشند، نظر فقهي ديگر اين است كه منعي نيست ولی بستگي به شرايط دارد. در خبرگان قانون اساسي آیا نتوانستند تصميم بگيرند كه در وقت حضرت امام بود؟ افرادي كه بودند با امام ارتباط داشتند و مي توانستند نظر ايشان را بگيرند ولی در همان مجلس هم اگر مطالعه بفرماييد اختلاف نظر بوده كه اين اختلاف نظر علمي است و بايد ديد كدام نظر مي تواند خودش را در جامعه مستدل تر توجيه كند و غلبه كرده و نظر اجماعي قانون گذار و تصميم گيرنده شود».

تأييد صلاحيت نمي شوند

كدخدايي همچنين در واكنش به اينكه آيا احتمال دارد زماني محمود احمدي نژاد، مهدي كروبي و ميرحسين موسوي در جمهوري اسلامي تأييد صلاحيت شوند، گفته است: «به نظر من ديگر نه. هزينه هايي كه از طرف اين سه نفر به كشور تحميل شده، كافي هست. كسي كه به صورت مردم و نظام جمهوري اسلامي خدشه وارد كند، ديگر جايگاهي براي تصدي مديريت در کشور ندارد».

واكنش آيت‌الله جنتي به لطيفه‌ها

او راجع به تخلفات انتخاباتي هم گفته است: «اين بار هم برخي اعتقاد بودند تخلفات بايد در شوراي نگهبان رسيدگي مجدد شود و ممكن است به ابطال آرا برسد. حتي گزارش هايي را داشتيم درخصوص اينكه در برخي حوزه ها تخلف و تقلب عمده اي صورت گرفته و بايد ابطال شود. حتي در حوزه اي بازرس ويژه فرستاديم كه گزارش تهيه و ارائه كرد، ولی مجموعا اكثريت شوراي نگهبان قائل به ابطال در همان حوزه نشدند و نهايتا تأثيري بر آینده انتخابات نداشت، ولی هميشه اختلاف در هر جلسه اي وجود دارد».

پيشنهاد واگذاري نظارت

او همچنين راجع به اينكه آيا شوراي نگهبان مي تواند وظيفه نظارتي خود را واگذار كند، گفته است: «نمي توانيم اختيار نظارت را به نهاد ديگري تفويض كنيم. سال ٨٨ چنين پيشنهادي به صورت موقت شد. يكي از نامزدهايي كه نمايندگانش به شوراي نگهبان آمده بودند گفتند هيئتي متشكل از قضات ديوان عالي كشور، تشكيل دهيم كه اين هيئت به خودي خود نمي توانست هيئت بدي باشد، ولی شوراي نگهبان از جايگاه قانوني اش نمي توانست عدول كند و قانون اساسي و كسي ديگر نمي تواند بگويد خلاف قانون اساسي وظايفتان را انجام ندهيد و برعهده ديگري بسپاريد؛ به عنوان نمونه اگر از مجلس سؤال كنيد، مجلس طبق اصل ٧١ وظيفه قانون گذاري دارد.

مجلس نمي تواند بگويد بخشي از قانون گذاري را به دانشكده هاي حقوق و علوم سياسي واگذار مي كنم. شايد اگر اين كار انجام شود قوانين بهتري تصويب شود، ولی نمي تواند وظيفه اش را به نهاد ديگري واگذار كند. بعد شوراي نگهبان هم در اين حيطه اختياري ندارد كه بخواهد وظايفش را به نهاد ديگري واگذار كند، ولی اگر فردا قانون اساسي اصلاح و قرار شد شوراي نگهبان نباشد و نهاد جديدي تشكيل شود اشكالي ندارد. وقتي اصطلاحا درون قانون اساسي بحث مي كنيم، ناچاريم اصل ٩٩ را رعايت کنيم، ولي وقتي مي خواهيم از خارج نگاه كنيم ممكن است بگوييم شوراي نگهبان تعطيل باشد، پنج نهاد ديگر تشكيل مي دهيم براي نظارت بر قانون اساسي، ولی در وضعيت فعلي سخن گفتن از كميته يا كميسيوني كه بخواهد وظايف شوراي نگهبان را انجام دهد، غير از شوراي نگهبان خلاف اصل ٩٩ قانون اساسي است».

اخبار سیاسی – شرق

واژه های کلیدی: قانون | اختلاف | نگهبان | قانون اساسي | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs