محتمل پزشکی قانونی آذربایجان شمار جانباختگان

محتمل: پزشکی قانونی آذربایجان شمار جانباختگان اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی تصاویر ناسا را ببینید ، قطب شمال زحل شش ضلعی است

ناسا تصویرهای جدیدی از زحل منتشر کرده که در آن قطب شمال زحل به خاطر وقوع طوفان‌های سهمگین به شکل شش‌ضلعی درآمده است.

تصاویر ناسا را ببینید ، قطب شمال زحل شش ضلعی است

قطب شمال زحل شش ضلعی است/تصاویر ناسا را ببینید

عبارات مهم : طوفان

ناسا تصویرهای جدیدی از زحل منتشر کرده که در آن قطب شمال زحل به خاطر وقوع طوفان های سهمگین به شکل شش ضلعی درآمده است.

به گزارش ایسنا ، جو این سیاره صحنه بادهای پرسرعت و تکامل الگوهای آب و هوایی است که گاهی دستخوش توفان های عظیم می شود.

تصاویر ناسا را ببینید ، قطب شمال زحل شش ضلعی است

در تعدادی از این تصویرهای طلوع خورشید زحل را روشن کرده است و بخشی از حلقه های پوشیده از قطعات یخ و غبار زحل نیز در آنها مشخص هستند.

همچنان منجمان و متخصصان ناسا در حال بررسی تصویرهای ارسالی فضاپیمای کاسینی از زحل هستند و تلاش می کنند دلایل محکم تری جهت شکل شش ضلعی قطب شمال زحل بیابند.

ناسا تصویرهای جدیدی از زحل منتشر کرده که در آن قطب شمال زحل به خاطر وقوع طوفان‌های سهمگین به شکل شش‌ضلعی درآمده است.

به نظر می رسد نقطه تیره در مرکز شش ضلعی، مرکز ایجاد طوفان باشد.

کاسینی به ناسا کمک کرده تا بتواند با استفاده از تصویرهای ارسالی رنگ واقعی زحل را مشخص کند.

تصاویر ناسا را ببینید ، قطب شمال زحل شش ضلعی است

در طول چهار سال به خاطر فعالیت های شدید هوا و طوفان های متفاوت رنگ زحل عوض کردن کرده و از آبی به طلایی عوض کردن کرده است.

ناسا تصویرهای جدیدی از زحل منتشر کرده که در آن قطب شمال زحل به خاطر وقوع طوفان‌های سهمگین به شکل شش‌ضلعی درآمده است.

ناسا اعتقاد است این عوض کردن رنگ به خاطر زمستان هفت ساله در نیمکره شمالی زحل است که به خاطر تصویر العمل هایی فتوشیمیایی جو زحل با ذرات معلق ایجاد شده است است.

واژه های کلیدی: طوفان | استفاده | اخبار علمی و آموزشی

تصاویر ناسا را ببینید ، قطب شمال زحل شش ضلعی است

تصاویر ناسا را ببینید ، قطب شمال زحل شش ضلعی است

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs